மழையின் சத்தம்

மழையின் சத்தம் அதிகரிக்க, போர்வையை முகத்திலுர்ந்து நீக்கினாள்.   "ஏய்ய் என்ன?"   "மறந்துட்டேன். கொடி-ல துணி." என்றாள்.   "பாத்தேன்... ச்சி விடு. இப்போ இங்க யாருக்கு துணி வேணும்?" என்று சொல்லி அவள் கழுத்தை இன்னொரு முறை முத்தமிட்டு வேட்டையாடினான்.   "நாளைக்கு office- கும் இப்படியே போறேன்-னு சொல்லு...நானும் விட்டுட்றேன்"   "இப்படியே மழை பேஞ்சா office போக எப்படி தோணும்? முழு நேரமும் இங்கயே இருப்பேனே"   பதில் சொல்ல வந்தவளை... Continue Reading →

Advertisements

Where was “The Nolan Factor” in Dunkirk?

We have seen enough number of movies about war/ relating to a war. I would bet that when I said "War", you are already thinking about those massive introduction sequences, thrilling shooting scenes between the protagonist and the enemy ( like, Behind the enemy lines), bombs exploding all over and the protagonist running amidst them... Continue Reading →

An Insecure Mind: What-ifs and Maybes

Just when we feel that we have got it all sorted out, this uncertain life of us, throws at us some situations, people, etc and disrupts the clarity.. It's like the popular quote, "When you find the answer, life changes it's question". Out of the blue you meet someone, you get attached to them, time creates illusions and unsettlement, you start to feel insecure, you start missing them and your mind starts to over think. Most of us have gone through this phase of 'insecurity'. Such phases are one of the best learning curves in our lives. So What exactly does a person feel or think during those insecure phases? I have listed down some of the "What-ifs and Maybes that run in an insecure mind"

Random Thoughts #6

I don't know if I am the only one who feels this way or not.   So for example, let's say you read and liked a post I wrote about a particular subject or you are interested in something I told you before (say, a film director/movie/any celebrity etc). Now, it's not necessary that I... Continue Reading →

அலைகள் ஓய்வதில்லை சிறகுகளே!

அலைகள் ஓய்வதில்லை சிறகுகளே ஊர்முன்னே பெண்ணலழகை மணந்தாலும்.. ஊரோரம் உன் மடியிலே எந்நாளும் அடைக்கலம் பெற இன்னொரு அலையாய் வருவேன்.   அலைகள் ஓய்வதில்லை சிறகுகளே.. காதல் இல்லா கலைப் போல் இவ்வுலகும் வறண்டால், காதல் இதுவென்றுக் காட்ட, உன் சுகம் தேடி வருவேன், அலையாய் வருவேன். அலைகள் ஓய்வதில்லை கண்ணிமையே..   கன்னங்களில் வடியும் கண்ணீரும் கடலானால், என் ஈரத்தோலை முத்தமிடும் உன் இதழ்களை தேடி நானும் அலையாய் வருவேன். அலைகள் ஓய்வதில்லை என் பறக்கும்... Continue Reading →

Happy Valentine’s Day

Like a cast of spell it makes us to see things differently. It will be the very same person, you've seen for a long time, in parties and hangouts; It will be the very same person whose Facebook pics know your face more than them.   But how is it that you can suddenly notice... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑