காற்றால் செய்த புல்லாங்குழலோ நாம்

காற்றால் செய்த புல்லாங்குழலோ நாம் துளைகள் இன்றி இசைக்க தெரிந்தோர் யார். இயல்பயும் தாண்டிய செயல்களை யாவரும் செய்ய, நேரத்தை முதலீட்டு, வலிகளை அணைக்கின்றோமோ நாம் தருணத்திற்கேற்ப மாறுபவனை பச்சோந்தி என்று நினைத்து மனநிலைக்கேற்ப மாறும் மனிதனே நாமும் குற்றம் நடைபெறாமல் இருக்கத் தடுக்கின்றோம் என எண்ணி, குற்றம் நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்க வழிகண்டு குற்றம் செய்ய அவன் நினைக்காமல் இருக்க வழி வகுத்தோமோ? குற்றத்திற்கே அர்த்தம் உரைத்தோமோ? நாம் செய்த தீதுகளை கேக்க ஆளில்லை எனில் …

Continue reading காற்றால் செய்த புல்லாங்குழலோ நாம்

Advertisements

IDHAYAM IDAM MARIYADHE- FALLING IN LOVE WITH THE LYRICS

IDHAYAM IDAM MARIYADHE- FALLING IN LOVE WITH THE LYRICS Most people heard this song first in Hindi and hence the Tamizh lyrics is so underrated. And this frustrates me a lot. I am not going to talk about the temporary feel of "musical high" that Rahman offers. I have decided to write about the lyrics. …

Continue reading IDHAYAM IDAM MARIYADHE- FALLING IN LOVE WITH THE LYRICS